Jak probíhá ošetření

Mezi časté otázky patří, zda máte koně na ošetření nějak připravovat a jak vlastně ošetření probíhá. Každý chiropraktik to dělá svým způsobem, nicméně určité parametry budou shodné.

 

Příprava koně

Je vhodné koně naučit stát u stoličky, židle apod., neboť vyšetření i ošetření probíhá lépe z vyvýšeného místa pro lepší nastavení hmatů. Hodně věcí se dá zvládnout i ze země, nicméně je to pro terapeuta náročnější a nelze to aplikovat na všechny části těla.

Pokud máte koně po špatné zkušenosti citlivého na hlavu, krk nebo jinou část těla, vždy na tento fakt upozorněte předem. A také je vhodné koně po této špatné zkušenosti znovu naučit, že je v pořádku na hlavu, krk či jinou citlivou část sahat.

Další plus je, když koník umí zvedat nohy i dopředu bez toho, aby se do nich opíral vahou, případně s nimi začal hrabat apod. A nechal si natáhnout nohu k zemi opět bez opírání plnou vahou, a to jak přední, tak zadní.

 

Průběh vyšetření

Nejdříve si koně prohlédnu v klidu, při tom si s vámi popovídám o tom, jak koník funguje, zda máte nějaký aktuální problém, pocit z pohybu, ježdění apod. Následně je vhodné vidět koně v pohybu rovně, ideálně i na kruhu (pokud je kde koně provést), pak si koně osahám po celém těle, abych zjistila, jak je kde zatuhlý, studená místa, u valachů kontroluji i kastrační jizvu a její teplotu, zatuhlost. Při tom se s koníkem seznamuji, mluvím na něj, aby věděl, že mu nechci ublížit. Je-li na některou část citlivý nebo nervózní, zjemňuji, zpomalím pohyby, prostě se snažím najít způsob, abychom se spolu domluvili co nejvíce po dobrém. Pokud máte nějaký výchovný problém (např. koník má tendence vás okusovat, drbat se o vás apod.), pak vás poprosím o větší odstup od koníka, aby neměl možnost toto dělat. Potřebuji vidět jeho reakce na mé dotyky. Zkouším i reflexní body a napětí svalů. Většinou není třeba u ošetření koně nějak významně držet, sami velmi rychle pochopí, že jim chci pomoci a dost často sami ukáží, co je nejvíce trápí a nastaví se sami.

Pokud je součástí ošetření i Bemer, pak nejdříve aplikujeme deku na stupeň 1 pro seznámení a relaxaci, pokud se to koníkovi líbí, aplikuji i stupeň 2. Je to z důvodu většího uvolnění, aby se mi pak lépe ošetřovalo.

Po té začne samotné vyšetření - většinou začínám hlavou, postupuji na krk, zde nálezy většinou rovnou ošetřuji. Následuje kohoutek, žebra, hrudní, bederní páteř, pánev, křížová kost. Nakonec řeším nohy. Samozřejmě u některých pacientů tento postup nedodržím a ošetřím to, co považuji v dané chvíli za lepší, případně to, co sami snesou.

V průběhu ošetření vás možná požádám o provedení koníka. Důvodem je možnost vidět zlepšení/nezlepšení pohybu po ošetření nějaké části těla, případně pro rozproudění energie po uvolnění nějakého většího bloku.

V průběhu ošetření může zvíře přežvykovat, zívat, výrazně snížit hlavu, přivírat oči, více se vyprazdňovat. Je to projev uvolnění stresu způsobeného blokem. Míra těchto projevů je dána velikostí bloků, ale i jedincem, někteří zívají už při odblokování prvního bloku, jiní se rozzívají až při ošetření těch částí těla, které je nejvíce trápí. A někteří nezívnou ani jednou a max přivírají oči a zrelaxují.

Samozřejmě se můžete během ošetření na cokoliv ptát.

Pokud je součástí ošetření Bemer, po terapii aplikuji znovu deku, případně kamaše na lokální aplikaci ať už na nohy, nebo třeba na krk apod.